Zweethutten

lees ook volgend artikel rond onze zweethutten, geschreven door Veerle ZWEETHUTCEREMONIE.juni 2019

we geven vanaf eind oktober 2019 ook een jaartraining Sjamanisme & zweethutttraining!
Een boeiende en ver-rijkende reis naar de medicijnman/vrouw in jezelf
Keepers of the Four Elements is een diepgaand traject op de weg van je Hart en je Ziel, in verbinding met de medicijnman/vrouw die in jezelf leeft, met jouw innerlijke wijsheid. Werkelijk gaan Leven en gaan Staan voor wie je bent en je missie op aarde volgen. Deze vorming is tevens een training en verdieping als watergieter/hoeder van zweethutten. De essentie van een zweethut is als een medicijnwiel, om de balans te herstellen in en rondom je, tussen aarde, water, vuur en lucht. Om de diepere lagen van jezelf te (h)erkennen, al wat niet meer dient van je af te schudden en te zweten, oude wonden te helen en je hart te openen.

Deze vorming staat open voor iedereen, ongeacht of je daarna zweethutten wil begeleiden. Het is een boeiend en ver-rijkend traject ingebed in tradities en culturen wereldwijd, met rituelen, ceremonies en inwijdingen rond aarde, water, vuur en lucht/wind. We nemen je mee door inheemse en hedendaagse sjamanistische technieken. We leren je om de taal en de wijsheid van de elementen te ont-dekken, en je te verbinden met je eigen en pure, zuivere bron van innerlijke (oer)kracht.

2019 is een krachtig transitie jaar waarin je wordt uitgedaagd om steeds meer naar je hart te gaan, authentiek in het leven te staan en te luisteren naar datgene wat werkelijk van jou is. (H)Erkennen wat de rollen van je ego zijn en wat resoneert met je ziel en je hart, wat je ware missie is op aarde. Dit vraagt uit je slachtoffer rol te stappen, je sluiers of maskers af te leggen, en los te komen van beperkende overtuigingen, schadelijke emoties en oude verhalen. Om Waarachtig jouw Hoeder/Hoedsterschap op te nemen, jouw eigen helende kracht te ont-moeten, jouw authentieke levensverhaal te schrijven, voorbij de angst, mét moed en vertrouwen. Alles zit immers in onszelf. Het is aan ieder van ons om de keuze te maken, in verbinding met de natuur, met aarde, water, vuur en lucht, en met al wat is, om onze kern en eigen innerlijke wijsheid te her-inneren.

We eren en volgen jouw traject als Hoeder/Hoedster en jouw innerlijk en persoonlijk proces tijdens de hele vorming.

artikel geschreven voor Change (herfstnummer 2015)
zie www.changethinkpositive.com
Touch and Surrender yourself to the Earth, PachaMama
Be a flowing River, observe the Water within you
Listen to the Air, you can hear it, feel it, smell it, touch it
Wonika Wayan, the sacred air, spirit, life, breath
Melt with the Fire, the Stones, your Ancestors
Become one with your true nature
allowing it… to emerge
from these roots you shall grow,move, breath…
   

SWEATLODGES – ZWEETHUTCEREMONIES – TEMASCALES

Zweethutceremonies

Je reinigen door te zweten is zo oud als de mensheid zelf. Als je ziek bent werkt je lichaam dmv koorts de afvalstoffen en ziektekiemen je lichaam uit.
Een zweethutceremonie reinigt op de vier niveau’s : fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel. Je lichaam, je gevoel, je gedachten en je verbinding met het grote geheel worden aangesproken door de hitte die langzaam wordt opgevoerd.
De hut is een koepelvormige geraamte van wilgentakken, die wordt afgedekt met meerdere lagen dekens, zodat het binnen aardedonker wordt. Buiten de hut is een vuurplaats, waar de stenen verhit worden. In het centrum van de zweethut is een kuil waarop de stenen komen te liggen, dit centrum is als de Navel van de Baarmoeder. Elke steen wordt met een intentie gelegd, telkens met respect voor het vuur, de stenen, de voorouders, aarde, water en de lucht

De Fire Keeper is de man/vrouw die het hele proces binnen en buiten de hut begeleidt. Hij/zij voedt en hoedt het vuur en brengt de stenen binnen. De watergieter  giet het water over de hete stenen en begeleidt het proces in de hut.
Een ceremonie bestaat doorgaans uit vier rondes, een ronde voor elke windrichting en elk element, met een eigen thematiek, die op het moment zelf kan bepaald worden, naargelang de energie die er heerst. De vijfde ronde is doorgaans voor de Fire Keeper en voor wie nog een laagje dieper wil zakken.

Als de stenen roodgloeiend zijn, is het tijd voor de watergieter om de deelnemers uit te nodigen de hut binnen te gaan. Iedereen gaat zitten in een cirkel rondom de navel, het centrum. Hierin komen de gloeiende stenen te liggen.
Op verzoek van de watergieter brengt de vuurhoeder, per ronde, stenen op een riek in de hut.
De watergieter vormt de veilige verbinding tussen binnen en buiten.
Als er voldoende gloeiende stenen, kruiden en water zijn binnen gebracht,sluit de deurhoeder de deur. Op de rode gloed van de stenen na, heerst binnen volstrekte duisternis. Het gevoel dat tijd en ruimte verdwijnen.
Je bent terug in de schoot van Moeder Aarde. Terug in de natuurlijke baarmoeder, terug bij je bron. Om weer te keren als nieuwgeborene.  

Wij nodigen jullie allen uit om samen met de bron te versmelten en je eigen innerlijke kern terug te vinden.

Een zweethutceremonie begint doorgaans rond de middag met het aansteken van het vuur en het uitnodigen van de elementen, smudgen (energetisch reinigen) en een deelcirkel, en eindigt in de vooravond met een potluck.

We organiseren ook weekends en zweethutceremonies rond bepaalde data en thema’s. Indien gewenst geven we daarna ook een healing of een klankhealing. Graag zelf handdoeken mee nemen. Ook tijdig reserveren. ( max. 20 pers. )

MOGELIJKHEDEN voor het organiseren van zweethutten op vraag:

VERJAARDAGEN – AFSCHEIDSCEREMONIES – VAN OUD OP NIEUW – VOLLE en NIEUWE MAAN – ZUIVERING- INITIATIES – GEBOORTECEREMONIES – VERBINDINGSCEREMONIES en INDIVIDUELE HEALINGSCEREMONIES

O Metakuye Oyasin!