Munay KI

Dit tijdperk staat bekend onder vele namen, The New Age, The Age of Aquarius, het Waterman-tijdperk en de Maya noemen dit het tijdperk van de Zesde Zon. De Inca’s voorspellen de Vijfde Zon, het Gouden Tijdperk van wereldvrede en harmonie en de overgang van Homo Sapiens naar Homo Luminus, de verlichte mens.
De Munay-ki zijn de codes voor deze nieuwe mens. Deze codes worden aangeboden in de vorm van energietransmissies tijdens inwijdingen. Het maakt je, zelfs op DNA-niveau, klaar voor de grote overstap voorbij 2012. Dat is het moment dat beschreven is als de komst van de Nieuwe Tijd.
Elke inwijding is een stap naar hoger bewustzijn en tegelijkertijd een fase in het versnelde evolutieproces van de mensheid als geheel.
De Munay-ki zijn negen inwijdingen van het helingspad van de Inca’s. Deze inwijdingen zijn ons geschonken door de sjamanen van de Q’eros, een volk uit het Andesgebied van Peru, dat bekend staat als de laatste nog traditioneel levende rechtstreekse afstammelingen van de Inca’s.