Munay KI

2012
Voor de meeste mensen is 2012 een jaar als elk ander. Voor de Maya is dat jaar bekend als het einde van een belangrijk tijdperk. Op 21 december 2012 lopen een aantal grote cycli op hun einde. Dat zijn in elkaar genestelde cycli die elk een eigen energie en kwaliteit bezitten, zoals de lente voor ons een andere kwaliteit uitdrukt dan de herfst. De cycli van de Maya gaan verder dan perioden van een week, een jaar of een eeuw, het gaat bij hun over perioden van 260 dagen, 5.200 jaar, 26.000 jaar en 104.000 jaar. Ook de Inca’s, de Hopi, de Egyptenaren, de Hindoes en andere oude spirituele volkeren kennen deze datum. Zelfs de bijbel vermeldt zo’n eindtijd. Deze datum wordt genoemd als het einde van een tijdperk waarin materialisme, bezit, ego, dualiteit en het gevoel afgesplitst te zijn van Eenheid, waardoor machtsmisbruik en uitbuiting tussen mensen en volkeren verspreid zijn. Die afsplitsing heerst ook tussen mensen en de natuur en moeder aarde. Met als gevolg uitputting en vervuiling van al wat ons in leven houdt, lucht, water en een vruchtbare bodem. Deze periode eindigt op 21 december 2012 en dit einde belooft meteen een nieuw begin, zoals een rups uit de donkere en beperkende cocon uitbreekt en vlinder wordt met alle nieuwe mogelijkheden. Zo gaat het bij de Maya en de andere spirituele volkeren om een belofte tot grote ontwikkeling van het bewustzijnsniveau van de mens als individu en de mensheid als geheel.
De inwijdingen