Munay KI

Samen in Harmonie
De Munay-ki is als een treinkaartje voor de reis op weg naar vrijheid om te zijn wie je in wezen bent en naar het bewust-zijn van eenheid. De munay-ki voert je voorbij de illusie van afscheiding. Het herstelt de verbinding met je innerlijke kracht. Met je eigen goddelijke natuur. Zo brengt de Munay-ki brengt je bij je ware bestemming hier op aarde. Het maakt dat je volledig in je kracht komt te staan.
Je kracht om je dromen te kunnen creëren en te manifesteren in deze wereld.
De Munay-ki geeft een enorme liefdeskracht voor jezelf en de wereld om je heen. Door een verschuiving van perceptie leer je veranderingen te laten plaatsvinden via je hart.
Simpel door je hart echt te openen, voor jezelf, voor de ander en voor het grotere geheel, door het verkrijgen van een hoger bewustzijn en door verbindingen te maken en te delen.
Het belooft een versnelde transformatie naar hoger bewustzijn.
De Munay-ki verkondigt deze boodschap en geeft meteen praktische gereedschappen om de Nieuwe Tijd in praktijk te brengen. De tijd die begint waar je hier en nu bent, in je dagelijks leven. Het gereedschap zijn de inwijdingen.
De Munay-ki maakt het mogelijk dat je reuzenstappen kunt zetten in je eigen transformatieproces en daardoor in de evolutie van de mensheid als geheel. Je wordt als van zelf deel van het veranderingsproces op onze planeet. De verandering richting de natuurlijke staat van vrede, zowel in jezelf als in je directe omgeving en op wereldniveau.
In essentie geven de inwijdingen je de wijsheid en de kracht om je verantwoordelijkheid te accepteren voor alle schepping. Dat jij de schepper bent van je eigen wereld. De Inca’s leren ons hoe dat een wereld in harmonie en in overvloed kan zijn. De hemel op aarde.
De Munay-ki is het Incapad naar verlichting en wereldvrede.