Munay KI

Verbondenheid
We leven in een wereld van levende energie. Alles is energie en alles en iedereen is met elkaar verbonden. Het welbevinden van de een is daarom onlosmakelijk verbonden met het welbevinden van de ander en het totaal.
Verschillende profetieën zeggen dat we wereldvrede kunnen bereiken wanneer 144.000 mensen samenkomen om de zon te zien opkomen. Zoveel bewuste, ontwaakte mensen kunnen de wereld veranderen. Dat wordt ook in de kwantumfysica gezegd. Losse deeltjes die in Het Veld zweven zijn in staat om elkaar te ordenen. Wanneer deeltje A, dat geordend is, in contact komt met deeltje B, dat ongeordend is, is de kracht van het geordende deeltje A zo groot om ook deeltje B te ordenen. Dat gebeurt automatisch. Na het contact gaan ze hun eigen weg in Het Veld. Als deeltje A in contact komt met deeltje C, dat meer geordend is dan A, wordt automatisch A net zo geordend als C. Ook deeltje B komt dan automatisch op het zelfde niveau van ordening. Wanneer er namelijk eenmaal contact is geweest tussen twee deeltjes, blijven ze met elkaar verbonden, ook al zijn ze fysiek niet meer met elkaar in contact.
Het totale Veld wordt op deze manier telkens meer geordend.
Zo werkt ook ons collectieve bewustwordingsproces. Wanneer er eenmaal een kritieke massa een bepaald niveau van ordening, bewustzijn of verlichting heeft bereikt, zal dit niveau zich uiteindelijk uitspreiden over de gehele mensheid.
Hoe meer mensen transformeren naar Homo Luminus, hoe beter de kans op ons aller welbevinden en wereldvrede.