Ostara

 

www.ostarafestival.com

het eerste Belgische Vrouwenfestival vond plaats op zaterdag 4 juli 2015 – ondertussen zijn we toe aan onze 4de editie!

ZOMERFESTIVAL OSTARA  2017 Sacred Feminine Heart 

 

KOM IN JE VROUWELIJKE KRACHT. WELKE ZAADJES WIL JE LATEN ONTKIEMEN? Zweethutceremonie voor vrouwen

geleid door Veerle Phara met ondersteuning van
vuurvrouwen Cindy Molle en Jenneke van Beek,
en waterhoedsters Lieve Penders en Debora Lazzarino

in Koningsteen, Kappelle-op-den-Bos (B)

Lieve vrouwen,

We zijn allemaal kinderen van Moeder Aarde, kinderen van de Great Goddess. De scheppende kracht leeft in ons allen, doordringt alles, waardoor we verbonden zijn met alles en met elkaar.

Een zweethut binnentreden is thuiskomen in de moederschoot. Van oudsher is het een reinigingsproces op vier lagen: fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel, een plek waar je kan zuiveren en al zwetend dichter bij jezelf komen. Het brengt balans in je lichaam, geest en energie tussen de vier elementen: aarde, water, vuur en lucht.

MET DEZE OSTARA LENTEZWEETHUT, WILLEN WE OSTARA EN DE LENTE GODIN EREN, DE VROUW IN ELK VAN ONS.

Deze zweethutceremonie vindt plaats op ZONDAG 12 MAART met Volle Maan. Deze Volle Maan staat in teken van de prille lente: Sta bewust stil bij jouw plannen; welke zaadjes wil je laten ontkiemen? Waar wil je groeikracht aan geven in je leven en wat ben je bereid om te offeren om meer in je Vrouwelijke kracht te gaan staan? Het kan nodig zijn om iets op te offeren om iets anders te kunnen behouden of de ruimte te kunnen geven om te groeien.

Voorafgaand aan deze ceremonie verbinden we onze intenties met de vulkanische grootmoeder stenen uit de Eifel en eren we het vrouwelijke vuur. In de zweethut nemen we bewust afstand van oude normen en patronen en verbinden ons vanuit hart en buik, gevoel en intuïtie, om ruimte te geven aan wat nodig is in het moment. We nemen alle tijd om te zinken in de veilige bedding van Moeder Aarde en te vertrouwen op de bron van heling, zijn en voelen. Zonder maskers, zonder franjes, gewoon in ons prachtige naakte lichaam dat we mogen ervaren op alle lagen. Vuur, water, hitte, aarde, ademen, zingen, klanken, zweten, huilen, lachen, spelen, vraag en antwoord, zinken in hart en buik, loslaten, voelen, genieten. Groeien naar jouw Vrouw-Zijn en jouw (Oer)Kracht ont-dekken.

De zweethutceremonie zal doorgaan op zondag 12 maart 2017 en biedt plaats aan een 50-tal vrouwen.
Graag inschrijven op voorhand via de website www.ostarafestival.com – lente editie
Voor info een mail aan Veerle via veerle@ostarafestival.com

Ik nodig alle vrouwen uit om samen met alle elementen te versmelten en je te verbinden met je eigen innerlijke authentieke kern en je vrouwelijke kracht. Iedereen is welkom, met of zonder ervaring, in elke fase van je leven waarin je zit, met wat er in je leeft, in elk moment van je cyclus, dus ook in je moontime.

 

Ostara Zomerfestival.achter

Ostara missie:

We zijn er voor elkaar, als vrouwen en sisters, onder en met vrouwen. Als vrouw zijn we hoed-sters van wijsheid, de wijsheid van Moeder Aarde, van Zuster Water, Grootmoeder Vuur en onze Zuster de Wind, van de Maan, de Zon, de Sterren en van de cycli van het leven. We zijn hoed-sters van de Geheimen van het leven en al wat de aarde ons schenkt, verbonden met alle elementen, doorheen ons bloed, ons prachtig lichaam- onze scheppende tempel en ons hart. De geheimen van de aarde komen via ons binnen, we zijn draagsters van de creatie van leven, via onze Yoni … het is tijd om ons-Vrouw-Zijn en onze scheppende kracht terug te vinden, terug te ont-moeten, thuis te komen en onze grootsheid te (h)erkennen… Laat ons terug onze Oerkracht her-ontdekken, ont-moeten, her-inneren…

voel je dat je aan deze missie een bijdrage kan leveren, mail dan graag naar Veerle: creative2energy@gmail.com

Ostara mision:
We are here for each other, as women, between and together with women. As women we are keepers of wisdom, the wisdom of Mother Earth, of Sister Water, Grandmother Fire and our Sister the Wind, of the Moon, the Sun, the Stars, their cycles and the cycles of Life. We are keepers of the Secrets of Life, connected to the earth and all that the Earth offers us, through our blood, our beautiful body-temple of creation, and our heart. The secrets of the earth come in through us, we carry the creation of life, through our Yoni… it is time to re-encounter and re-member our Being-Woman and our creative power, to come back home and to recognize our magnificance and our Tribal Force…

info zie www.ostarafestival.com