Privacy en verantwoordelijkheid

Artikel 1: Privacy

Creative2Energy vzw gaat met respect om met alle persoonsgegevens. Deze worden enkel gevraagd voor eigen gebruik in verband met mailings en andere correspondentie.

Zie volledige privacy verklaring creative2energy vzw

 

Artikel 2: Annulatie door externe hosting partner 

Creative2Energy vzw is niet verantwoordelijk voor annulering van retreats en kan niet de kost op zich nemen van eenderwelk vliegtuig of ander transport ticket.

In geval van annulatie van een hosting retreat, training, workshop of incentive, de terug betaling en alle communicatie en discussie hierrond, is verantwoordelijkheid van het hosting team. Dit is niet de verantwoordelijkheid van Creative2Energy vzw.

 

Artikel 3: Annulatie door Creative2Energy 

In het geval van een annulatie van een retreat, training, workshop of incentive door Creative2Energy, is de terugbetaling en alle communicatie en discussie hierrond, de verantwoordelijkheid van Creative2Energy vzw.

Dit houdt niet de terugbetaling van vliegtuig of andere transport tickets in. Creative2Energy vzw kan niet de kost op zich nemen van eenderwelk vliegtuig of ander transport ticket.

 

Artikel 4: Persoonlijke annulatie

In het geval van een eigen annulatie door een persoon die ingeschreven is in een retreat, workshop, training of incentive, onafhankelijk van de reden van annulatie:

 • 1 maand voor de retreat, workshop, training, incentive aanvangt: 50% devolutie
 • 3 weken voor de retreat, workshop, training, incentive aanvangt: 25% devolutie
 • 2 weken voor de retreat, workshop, training, incentive aanvangt: 0% devolutie
 • er wordt altijd een minimum van €25,- administratie kosten aangerekend, voor trainingen en langere trajecten, €50,-
 • bij vroegtijdig afhaken door de deelnemer tijdens de training, is er geen terugbetaling mogelijk, om geen enkele reden

 

Artikel 5: Voorwaarden en Annulatie voor de Vision Quest

 • Deelname aan de Vision Quest is op eigen verantwoordelijkheid. Elke deelnemer ondertekent bij de aanmelding een inschrijfformulier, een verklaring voor aansprakelijkheid en een gezondheidsverklaring.
 • De betaling van het voorschot voor de Vision Quest (€333,-) is niet restitueerbaar, om geen enkele reden.
 • Annulatie tot acht weken voor aanvang van de Quest: voorschot + 25% van het bedrag wordt ingehouden.
 • Annulatie tussen acht en vier weken voor aanvang van de Quest: voorschot + 50% van het bedrag wordt ingehouden.
 • Annulatie van vier weken tot aanvang van de Quest: 100% van het bedrag wordt ingehouden, geen terugbetaling
 • Annulatie na de start van de Vision Quest: 100% wordt ingehouden, geen terugbetaling.
 • De reden van annulatie speelt geen rol (dus ook geen vertragingen of aflassingen van vluchten of om eender welke familiale reden).
 • Annulering dient schriftelijk (per mail) bevestigd te worden.
 • Vervanging door een andere deelnemer bij annulatie is niet mogelijk.
 • Indien Creative2Energy annuleert, wordt het hele bedrag terug gestort. Met uitzondering van overmacht door de natuur of andere aantoonbare overmacht.

 

Artikel 6: Eigen verantwoordelijkheid

Door registratie/inschrijving in een retreat, workshop, training, incentive, reis, verklaart de persoon eigen verantwoordelijkheid te nemen/ hoeder/hoedster te zijn voor zichzelf, dus zorg te dragen voor zichzelf.  Het is de eigen verantwoordelijkheid om elke fysieke, mentale of psychologische ziekte te vermelden aan de verantwoordelijken van Creative2Energy vzw of diegene die de training/workshop/reis organiseert.

Creative2Energy vzw kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor gestolen items, schade, verwondingen of eender welke ziektes, op geen enkel niveau. Creative2Energy kan nooit een schadevergoeding worden geëist.

 

Door registratie/inschrijving in een retreat, workshop, training, incentive, reis, verklaart de persoon in te stemmen met alle boven beschreven artikels.